Forex Piyasası

April 10, 2009

Bankalar şubatta 3.2 milyar TL kar etti

Filed under: ekonomi haberleri — admin @ 10:50 pm
Tags: ,

Ocak ayında 723,1 milyar lira seviyesinde olan bankacılık sektörünün toplam aktifleri yüzde 1,5 oranında artarak Şubat’ta 733,8 milyar lira seviyesine yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Şubat ayı verilerinin yer aldığı Nisan ayına ilişkin Aylık Bülteni yayımlandı.

Buna göre, Ocak’ta 495,7 milyar lira seviyesinde olan Türk Parası cinsinden toplam aktifler, son bir aylık dönemde yüzde 1,4 artarak 502,6 milyar lira seviyesine yükseldi. Aynı dönemde avro cinsinden toplam aktifler yüzde 1,8 azalışla 38 milyar avro, dolar cinsinden ve diğer para birimleri cinsinden aktiflerin dolar karşılıkları toplamı ise yüzde 0,5 azalışla 88,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İncelenen dönemde mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları, sırasıyla yüzde 93, yüzde 3,7 ve yüzde 3,3 seviyesinde oldu.

Bankacılık Kanununda yer alan kontrol tanımı esas alınmak suretiyle banka sahipliği açısından bakıldığında, Şubat’ta, yerli özel bankaların, kamu bankalarının ve yabancı bankaların, bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla yüzde 52,4, yüzde 30,5 ve yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.

Ocak döneminde 365,5 milyar lira olan bankacılık sektörü toplam kredileri son bir aylık dönemde yüzde 0,1 oranında artarak Şubat ayında 365,9 milyar liraya yükseldi.

2009 yılı Ocak ayında 257,7 milyar lira seviyesinde olan Türk Parası cinsinden krediler, son bir aylık dönemde yüzde 0,6 oranında azalarak 256,1 milyar lira seviyesine gerilerken, aynı dönemde dolar cinsinden ve diğer para birimleri cinsinden kredilerin dolar karşılıkları toplamı yüzde 1,9 artarak 43,3 milyar dolar, avro cinsinden krediler ise yüzde 5,8 azalışla 17,1 milyar avro olarak gerçekleşti.

İncelenen dönemde takipteki kredilerin (brüt) toplam krediler içerisindeki payı 30 baz puan artarak yüzde 4,2 oldu. Konut kredilerinin (dövize endeksli olanlar dahil) ve bireysel kredi kartlarının, sırasıyla 38,7 milyar lira ve 33,2 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Ayrıca bu dönemde takipteki tüketici kredilerinin (brüt) toplam tüketici kredileri içerisindeki payı yüzde 2,9 olurken, toplam krediler içerisindeki payı ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

MEVDUAT

Bankaların en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduatın bankacılık sektörü toplam pasifleri içindeki payı yüzde 63,2 seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık sektörü yabancı kaynakları açısından bakıldığında, bankalara borçlar kaleminin mevduatın ardından yüzde 12,6;lık pay ile ikinci sırada yer aldığı görüldü.

2009 yılı Ocak döneminde 454,3 milyar lira seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam mevduatı (toplanan fonlar) bir aylık dönemde yüzde 2,1 artarak 463,8 milyar lira seviyesine yükselirken, tasarruf mevduatı ise önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 187,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yabancı para mevduatın toplam mevduat içerisindeki payının ise bu dönemde yüzde 35,5 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Ocak’ta 291,8 milyar lira seviyesinde olan Türk Parası cinsinden mevduat (toplanan fon) rakamı son bir aylık dönemde yüzde 2,6 oranında artarak 299,3 milyar lira seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde avro cinsinden mevduat yüzde 1,1 artışla 32 milyar avro, dolar cinsinden ve diğer para birimleri cinsinden mevduatın ABD Doları karşılıkları ise yüzde 3 azalışla 57 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BANKALARIN KARI

Bir önceki yılın aynı döneminde 4,3 milyar lira seviyesindeki sektörün takipteki alacaklar özel provizyonu sonrası net faiz/kar payı gelirleri yüzde 7,8 oranında artarak 2009 yılının Şubat ayında 4,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Faiz/kar payı dışı gelirler toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında arttı. Faiz/kar payı dışı giderler toplamında aynı dönemde yüzde 7,6 oranında artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam diğer faiz/kar payı dışındaki giderler 18 milyon lira olarak gerçekleşirken, incelenen dönemde söz konusu kalem gelire dönüşmüş ve 631 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Ocak döneminde 2,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşen bankacılık sektörü dönem net karı, yüzde 38,3 oranında artarak incelenen dönemde 3,2 milyar liraya yükseldi.

Özkaynak karlılığı, incelenen dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 60 baz puan artarak yüzde 3,71 seviyesinde gerçekleşti. Aktif karlılığı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse değişmeksizin incelenen dönemde yüzde 0,54 seviyesinde oldu.

Şubat döneminde 444,9 milyar lira seviyesinde olan toplam bilanço dışı işlemler, yüzde 13,3 oranında artarak 2009 yılının aynı döneminde 504,2 milyar lira seviyesine yükseldi.

Son bir aylık dönemde yasal özkaynak yüzde 1,9 oranında artarken, risk ağırlıklı kalemler yüzde 0,5 oranında arttı. Bunun sonucunda da, sermaye yeterliliği standart rasyosu, son bir aylık dönemde yaklaşık 25 baz puan artarak, incelenen dönemde yüzde 18,05 seviyesine yükseldi.

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ölçülen sektörün net likidite fazlası, tüm vadelerin toplamında 307,3 milyar lira, likidite yeterlilik oranı ise yüzde 169 olarak gerçekleşti.

Vade dilimlerine bakıldığında ise 7 güne kadar vadede 158,8, 1 aya kadar vadede 101,9, 3 aya kadar vadede 99,2, 12 aya kadar vadede 160,0 milyar lira net likidite fazlası olduğu, likidite yeterlilik oranlarının ise vade dilim sıralarına göre yüzde 213,6, yüzde 142,4, yüzde 133,3 ve yüzde 145,6 olarak gerçekleştiği görüldü.

2009 yılının Ocak döneminde negatif 561 milyon dolar olarak gerçekleşen yabancı para net genel pozisyonu, incelenen dönemde 82 milyon dolar oldu.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: